Moeten mijn hechtingen verwijderd worden?

In de meeste gevallen probeert u Orthopedisch chirurg de wond te hechten met een oplosbare hechting, die niet hoeft te worden verwijderd. Dat scheelt een extra bezoek aan de huisarts of het spreekuur. Soms blijft er een lusje of knoopje zichtbaar op de huid, wat er na enkele weken van zelf afvalt of met wassen er af geveegd wordt. Tijdens een poliklinische controle wordt het lusje vaak door u Orthopeed verwijderd als het er nog zit.

Bij de grotere operaties zoals een heup of knie prothese wordt er meestal gebruikt gemaakt van zogenaamde huidnietjes. Deze moeten wel verwijderd worden. Dit gebeurt meestal door de doktersassistente op de polikliniek of op de gipskamer.Wanneer moeten mijn hechtingen worden verwijderd?

 Van de meeste wonden is na 2 weken de huid genezen en kunnen hiervan de hechtingen indien dit nodig is verwijderd worden. In veel gevallen wordt er gerbuikt gemaakt van oplosbaar hechtmateriaal en hoeven de hechtingen niet verwijderd te worden en laten de knoopjes na enkele weken vanzelf los. Vaak worden bij grotere wonden of bij wonden waar veel spanning op de wondranden staat, de hechtingen na 3 weken verwijderd. Over het algemeen worden bij heup en knieoperaties metalen krammetjes gebruikt die na ongeveer 3 weken op de gipskamer worden verwijderd.
Wat zijn tekenen van een geïnfecteerde wond?

 

Een geïnfecteerde wond is een wond met een bacteriële ontsteking. Deze kenmerkt zich doordat de wond meer pijn is gaan doen, de wond is rood, warm en dik en de wond kan open zijn gaan staan. Daarnaast is er meestal sprake van vochtproductie (pus) uit de wond die stinkt en wit-gelig van kleur is. Een bacteriële wondinfectie dient altijd behandeld te worden. In de meeste gevallen kan dit met antibiotica of spoelen van de wond. Soms moet er een nieuwe operatie verricht worden om de wond van binnen schoon te maken.

Een niet-bacteriële (steriele) ontsteking is meestal onderdeel van een normaal verlopend genezingsproces en kan ook gepaard gaan met warmte en zwelling, maar is niet schadelijk voor het lichaam.Wat moet ik doen bij een wondinfectie?

 

Als u het vermoeden heeft dat u een wondinfectie heeft moet u altijd contact opnemen met u huisarts of u behandelend Orthopaedisch chirurg. Deze kunt u bereiken via de polikliniek van de Orthopaedie. In de meeste gevallen zal de polikliniekassistente voor u overleggen met u Orthopeed wat u het beste kunt doen.

Indien u een operatie heeft ondergaan waarbij een zogenaamd “vreemd lichaam” is ingebracht, zoals een heup- of knieprothese of een plaat met schroeven, dient u extra alert te zijn bij een wondinfectie omdat dit een snelle behandeling vereist. Het “vreemd lichaam"  is namelijk niet in staat om afweer te bieden aan bacteriën en moet daarom altijd worden geholpen met antibiotica of een operatie. Buiten kantooruren kunt u met het vermoeden van een bacteriële infectie contact opnemen met u dienstdoende huisarts of Huisartsenpost. Deze zal u zonodig doorverwijzen naar de spoedeisende hulp na overleg met u Orthopeed.U bent niet tevreden over u behandeling of behandelaar.

 

Het kan altijd voorkomen dat u ontevreden bent over een ingestelde behandeling of over het gewenste resultaat. Graag horen wij van u als dat het geval is. Wij proberen de kwaliteit van zorg op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Dat kan alleen als we naast positieve ervaringen ook negatieve ervaringen horen, zodat we daar lering uit kunnen trekken en de kwaliteit verder kunnen verbeteren.

Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent met u behandelend Orthopaedisch chirurg. In dat geval is het mogelijk om tijdens het maken van een afspraak aan te geven dat u liever bij een van de andere Orthopaedisch chirurgen onder behandeling wilt komen. Wel streven wij na om u zo veel mogelijk bij een en dezelfde Orthopaedisch chirurg te laten komen om zo een betere arts-patient relatie te verkrijgen.Ik heb veel pijn na een operatie. Wat voor medicatie kan ik gebruiken?

 

In de meeste gevallen heeft u bij ontslag uit het ziekenhuis een recept mee gekregen voor pijnmedicatie. Hierop staat vaak Meloxicam (merknaam Movicox), Tramadol (merknaam Tramal) of Zaldiar voorgeschreven. Paracetamol staat niet voorgeschreven aangezien dit niet door u zorgverzekeraar vergoed wordt.

Bij pijn adviseren wij u altijd te starten met Paracetamol, aangezien dit de meest onschuldige pijnstiller is met de minste kans op bijwerkingen. Als dosering kan gestart worden met 3 maal daags 1000mg (2 tabletten van 500mg) Dit kan worden opgevoerd tot maximaal 4 maal daags 1000mg.

Indien paracetamol in maximale dosering onvoldoende pijnstilling biedt kan naast de paracetamol ook nog Meloxicam ingenomen worden. Hiervan is de dosering maximaal 1 maal daags 15 mg (1 tablet).

Indien ook dit niet afdoende is kunt u hiernaast ook nog tramadol gebruiken. Hiervan is de maximale dosering 3 maal daags 50 mg.

Bij sommige operaties is als pijnmedicatie Zaldiar voor geschreven. Dit is een combinatiepreparaat waarin paracetamol en tramadol in een tablet verwerkt zit. Hiervan mag u er maximaal 4 maal daags 1 tablet nemen.

Leest u voor gebruik van de pijnstillers altijd eerst de bijsluiter voor eventuele neveneffecten.Wanneer kan ik stoppen met de medicatie (pijnstillers of bloedverdunners)?Wanneer kan ik met fysiotherapie beginnen?Moet er een scan of foto gemaakt worden?


 

 

 

?