Gipskamer

Telefoon nr: 0475 – 38 23 76
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.
Spoedgevallen buiten werktijden: Spoedeisende hulp, tel.nr: 0475 - 38 22 54

Welkom in de gipskamer


In de gipskamer behandelen we alle patiënten die afwijkingen, ziekten of letsels hebben aan het 'steun- en bewegingsapparaat'. Denk aan botbreuken en letsels van banden van gewrichten en pezen. Ook het corrigeren van aangeboren aandoeningen of rugaandoeningen behoort tot ons werkterrein.

Naast het traditionele ‘stijve’ gipsverband maken we tegenwoordig vaak gebruik van diverse soorten kunststofmaterialen waarmee we de behandeling aan de patiënt kunnen aanpassen. We kunnen verschillende technieken toepassen zoals beweeglijke en onbeweeglijke ondersteuning, trek- en buigkrachten en technieken om vergroeide onderdelen weer in de juiste richting te leiden. Voor diabetespatiënten die t.g.v. hun ziekte wonden hebben opgelopen aan de voet hebben we de ‘Roermond-shoe’ ontwikkeld, die internationale bekendheid geniet: artikel Laurierblad oktober 2008,  tijdschrift Medireva, nummer 1 2009.?

Behandeling volgens nieuwste technieken


De gipskamer van Laurentius loopt nationaal en Europees gezien voorop in het toepassen van de nieuwste immobilisatietechnieken (softcast) om een zo functioneel mogelijke behandeling na te streven. Artikel Laurierblad dec 2008.

Behandeling na verwijzing


Wij behandelen patiënten op verwijzing van een huisarts of specialist. ?Wanneer u via de Spoedeisende Hulp een gipsspalk heeft gekregen, komt u de volgende dag op '(stuwings)controle'.

Team gipskamer

Dhr. J. Boogers, gipsverbandmeester (tevens verpleegkundig specialist)
Dhr. J. Cuypers, gipsverbandmeester
Mw. G. Hurkmans, gipsverbandmeester
Mw. I. Roumen, gipsverbandmeester
Mw. M. Leenders, assistente